Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne (© Fot. Rafał Cybulski)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Turek nie zamierza sprzedawać terenów, na których znajdują się ogrody działkowe. Nie ma także planów przekształcania ich w tereny inwestycyjne, ani jakichkolwiek zmian ich obecnego przeznaczenia.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ogrodów działkowych głos zabrał burmistrz Turku. - Nie zamierzamy ani sprzedawać, ani inwestować na terenach ogrodów działkowych, których grunty są własnością miasta, a będących w użytkowaniu wieczystym ogrodów. Turkowskie ogrody działkowe są dobrze chronione prawem miejscowym. Wszystkie są ujęte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planach przestrzennych - powiedział Zdzisław Czapla, burmistrz Turku.

Organizacja samych ogrodów pozostaje dalej wyłączną sprawą działkowców.

Komentarze (0)

Informujemy, że podczas ciszy wyborczej wyłączyliśmy możliwość komentowania na portalu. Przepraszamy za niedogodności z tym związane. Komentarze włączone zostaną w niedzielę, po godz. 22.00.